Условия за ползване на секцията "Рецепти"

true.beer предоставя на посетителите на сайта в секцията "Рецепти" примерни комбинации от съставки и стъпки за приготвянето домашна бира от дадените стилове. Посочените в рецептите крайни стойности за обем, цвят, захарност, алкохолно съдържание и ниво на горчивина (IBU) могат да варират значително, в зависимост от условията и техниката на изпълнение. Домашното пивоварство е занаятчийско хоби и всеки домашен пивовар има различна и уникална среда и техника, съответно няма как да има точна повтаряемост на показателите на рецептата.

Количествата малц и вода, посочени в рецептите от секцията, са приблизително изчислени при обща ефективност на процеса около 70% и екстрактивност на малца около 80%. Препоръчваме и съветваме всеки пивовар да използва дадените рецепти само като основа и да прецени сам какви корекции трябва да направи в дадената рецепта, за да я пригоди към неговите условия.

true.beer и Биринчеви ЕООД не носят отговорност за неуспешно реализирани рецепти и провалени варки, за което винаги има теоретична възможност, дори при идеални условия.

Публикуваните рецепти представляват интелектуална собственост на true.beer и Биринчеви ЕООД или на наши клиенти, които са ги предоставили доброволно, в който случай името на автора/пивоваря е упоменато в самата рецепта. true.beer си запазва правото да замества при неналичност дадена съставка от рецепта със сходен заместител. Копирането и/или публикуването на рецептите в публичното пространство е разрешено, при положение че се посочи източника и се приложи връзка към оригинала. Свободната употреба на публикуваните рецепти е позволена само за лични/домашни нужди. Употребата им за реализиране на комерсиални продукти не е разрешена без съгласието на съответния притежател на интелектуалната собтвеност. Незаконосъобразното им използване ще бъде и предмет на претенция за обезщетение по реда на чл.94 и сл. от ЗАПСП.

Official distributor of CastleMalting®
Distributor and partner of Brouwland®